Skip to main content

Polityka jakości

Nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa jest sprostanie potrzebom i oczekiwaniom najbardziej wymagających aktualnych i przyszłych Klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości wyrobów i usług.

Produkty spożywcze konfekcjonowane i dystrybuowane przez Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są bezpieczne dla zdrowia, wytwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem etyki pracowniczej i kultury bezpieczeństwa żywności, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zdajemy sobie sprawę, że na współczesnym rynku istnieje potrzeba ciągłego wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych tak, aby jakość oferowanych przez Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyrobów i usług wyprzedzała konkurencję.

Celem spółki jest również umocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz uzyskanie wyników ekonomicznych, zapewniających jej rozwój. W stosunku do wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów gospodarczych przestrzegamy zasad etyki biznesowej oraz kultury bezpieczeństwa żywności. Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie standardu IFS;
  • współpracę z partnerami gwarantującymi jakość i bezpieczeństwo dostarczanych surowców zgodnie z opracowanymi standardami jakości Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, weryfikowanych przez niezależne laboratoria oraz odpowiednie służby kontroli jakości, optymalnie posiadającymi certyfikaty systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
  • ciągłą analizę pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań;
  • kształtowanie świadomości ryzyka dotyczącego higieny i bezpieczeństwa żywności
  • zapewnienie jak najlepszych warunków pracy spełniających wymogi bezpieczeństwa żywności i rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń i samodoskonalenie, tak, aby pracownicy mieli możliwość funkcjonowania w grupie życzliwych sobie i kompetentnych osób;
  • ciągłą i otwartą komunikację między pracownikami, oraz jasno przypisane kompetencje;
  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w celu wspólnego świadomego realizowania polityki jakości i zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności

Zarząd Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszelkie niezbędne środki zabezpieczające funkcjonowanie i stałe doskonalenie Standardu Jakości.

Zarząd Spółki zapewnia, że przedstawiona polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Spółki i jest przez nich rozumiana i realizowana.

„Najlepszym sposobem na rozwój jest wysoka jakość i innowacja”

 

Certyfikat IFS

Warszawa, 03.08.2021

Prezes Zarządu

Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością