Zalecenia WHO

Zalecenia WHO

Zalecenia WHO

Zalecenia Żywieniowe wg WHO zostały opracowane na podstawie badań i aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie. Zalecenia takie opracowuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W Polsce zalecenia zostały opracowane przez Komitet Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Instytut Żywności i Żywienia oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych.

Czytaj dalej